Abordarea telefonică

Abordarea comercială la telefon, mai mult decât un contact telefonic


Programul “Abordarea comercială la telefon, mai mult decât un contact telefonic” se adresează consultanţilor din cadrul departamentelor call-center şi sales. Programul este unul complex conţinând tematici cu un grad ridicat de atractivitate şi interes şi se bazează pe modele, metode şi instrumente de comunicare în afaceri, confirmate deja în practică, de un număr considerabil de profesionişti cu succese dovedite.
Obiectivul principal: creşterea productivitătii în cadrul activităţii zilnice (conform fişei postului) şi a calităţii abordării comerciale la telefon în contextul unei pieţe din ce în ce mai exigente.

BENEFICII:


La finalul programului cursanţii vor şti:  
 • Să adopte empatia ca tehnică indispensabilă în vânzarea/customer service pe nevoi.
 • Ce este comunicarea?
 • Motivaţii şi tipare comportamentale individuale în comunicare.
 • Stabilirea canalelor comunicaţionale eficiente.
 • Tehnici de comunicare
 • Ascultarea activă
 • Tehnica intrebărilor – obţinerea informaţiei.
 • Principalele bariere în procesul comunicarii.
 • Obiecţiile: ce reprezintă şi cum răspundem la ele.
 • Cum creştem eficienţa actului de comunicare?
 • Rolul comunicarii verbale şi para-verbale în contactul telefonic.
 • Dezvoltarea încrederii reciproce în comunicare.

TEMATICA:


 • Prezentări: trainer-ul va prezenta şi sistematiza cunostinţele.
 • Exerciţii de aplicare a tehnicilor de ascultare activă.
 • Studii de caz practice – împărţiţi pe echipe, sau individual, participanţii vor primi (în scris) descrierea unei situaţii complexe a carei rezolvare vor trebui să o găsească utilizând cunoştintele primite în timpul prezentării teoretice.
 • Discuţii/ dezbateri.
 • Teste de identificare a punctelor forte în comunicare.

DURATA programului de instruire
Întregul program este creat pentru 2 zile cu durata a 7 ore/zi, dar poate fi adaptat în funcţie de specificul şi nevoile fiecărui partener în parte.

Notă: numărul optim de participanţi este de 12.

Pentru înscrieri sau preînscrieri, foloseşte formularul de mai jos