Modulul FI

SAP ERP – Modulul FIModulul FI este modulul de contabilitate financiară şi este conceput pentru a integra toate operaţiunile unei organizaţii în aşa fel încât să satisfacă cerinţele de raportare externe. Considerentele juridice locale sunt pre-livrate cu sistemul și capacitatea de a administra și a raporta pe mai multe companii din mai multe ţari, în valute diferite, face parte din funcţionalitatea standard a sistemului. Integrarea cu modulul de Vânzari şi Distributie şi modulul de Achiziţii şi Management al Materialelor, permite posibilitatea de a alege orice operaţiune cu impact în contabiliatea financiară şi a vedea detaliile din spatele fiecarei operaţiuni, fie ca este vorba de o comanda de cumparare, vânzare sau mişcari în stocuri.
Modulul de Contabilitate financiară cuprinde următoarele sub-module:

 • FI-AP: Furnizori (Accounts Payable)
 • FI-AR: Clienţi (Accounts Receivable)
 • FI-GL: Note contabile generale (General Ledger)
 • FI-AA: Mijloace fixe (Asset Accounting)
 • FI-BL: Trezoreria (Bank Accounting)
 • FI-TV: Deconturi (Travel Management)
 • Beneficii:  Participanţii la acest curs vor dobândi următoarele abilităţi:

  • vor înţelege elementele din ecranul principal SAP;
  • vor şti să utilizeze meniul şi codurile de tranzacţii pentru navigare in SAP;
  • vor şti să folosească diverse funcţii ale sistemului: sortarea şi filtrarea datelor în tranzacţii, generarea diverselor rapoarte, listarea documentelor necesare, descărcarea şi salvarea datelor;
  • vor şti să creeze conturi, furnizori, clienţi, mijloace fixe;
  • vor putea înregistra facturi, deconturi, extrase de bancă, note contabile, vor înregistra, parca şi storna documente;
  • vor inţelege conceptele de: valută document, valuată naţională, valuăa folosită la nivel de grup;
  • vor putea rula rapoarte financiar-contabile: fişă cont, fişă parteneri, diverse rapoarte pentru furnizori, clienţi, precum Situaţii Financiare şi cont de Profit si Pierdere;

  Tematica:  • Introducere în SAP şi înţelegerea termenilor utilizati în navigarea si utilizarea SAP;
  • Prezentarea conceptului de “date generale” (master data sau master records) pentru  fiecare din sub-modulele prezentate;
  • Tranzacţii şi documente în SAP;
  • Definirea obiectelor de cost şi a elementelor de cost – relaţia cu modulul de contabilitate de gestiune;
  • Înregistrarea facturilor de furnizori, creerea facturilor de clienţi, deconturi de călătorie şi note contabile generale;
  • Analize şi rapoarte parteneri;
  • Rapoarte generale.

  DURATA programului de instruire

  Întregul program este creat pentru 5 zile cu durata a 8 ore/zi, dar poate fi adaptat în funcţie de specificul şi nevoile fiecărui partener în parte.

  Cerinţe preliminare – cunostinţe de bază din domeniul financiar-contabil, funcţionalitatea conturilor şi cunosţinte de bază de principii TVA.

  Notă: numărul optim de participanţi este de 10.

  Pentru înscrieri sau preînscrieri, foloseşte formularul de mai jos